Epoehitus OÜ põhitegevuseks on kõrgekvaliteediliste epopõrandate paigaldamine, renoveerimine ja müük. Ettevõte alustas oma tegevust Eesti erakapitalil 2009. aastal kuid teadmised ja kogemused epokatetest ning epopõrandatest  põhinevad aastast 1998.

Epopõrandate populaarsus on aastatega kõvasti kasvanud ja mitte ainult tööstuspõrandate seas vaid ka koduses majapidamises just tänu nende vastupidavusele, dekoratiivsusele ja erinevatele lahendustele.

Otsustades epopõrandate ja teiste epokatete kasuks on Epoehitus oma teadmiste ja kogemustega teile kindlasti abiks.

Krediidiinfo koostöös Experianiga tunnustab tublisid Eesti ettevõtteid, kelle majanduslik seisukord on Krediidiinfo reitingu järgi saanud hinnangu „suurepärane“, „väga hea“ või „hea“.

Hoolimata keerulistest aegadest on Epoehitus OÜ hästi toime tulnud ning on saanud Krediidiinfolt reitingu AA (väga hea) – selliseid ettevõtteid on Eestis vaid 6 protsenti. Antud reiting näitab usaldusväärsust ka oma klientidele, töötajatele ja äripartneritele nii kodu- kui välismaal.

Edukuse tunnistuseks on reiting, mille meetod on väljatöötatud rahvusvaheliste mudelite alusel ning tänu Experian’ile on see aktsepteeritud ka väljaspool Eestit.

tunnustused