Kasutatakse põrandapindadel, millel on nõutav voolujuhtivusega või ESD – kattematerjali kasutamine – tootmispinnad, laopinnad, töökojad, trükikojad.

Põranda eripäraks võib lugeda seda, et ta ei lase tekkida põranda (hõõrdumise) tagajärjel tekkivat staatilist elektrit mis võib ohtlik olla paljudes arvutiruumides, elektromehaanikatööstuses, laborites (keemia, bioloogia, elektroonika), spetsiaalsetes tervishoiukabinettides (tomograafia, magnetresonants, endoskoopia).

Selleks paigaldatakse katte alla vastav metall-lintidest võrgustik ning kate liimitakse põrandale elektrit juhtiva masskattega kuhu on sisse segatud elektrit juhtivad metallfiibrid. Põranda kaitsmiseks tuleks kindlasti kasutada just elektrit juhtivaid kaitsevahasid ning igapäevasel hooldamisel antistaatiliste põrandate jaoks ettenähtud pesuvahendeid

Staatiline elekter on igapäevane kaaslane meie elus. Ta tekib erinevate materalide intensiivsel kontaktil või hõõrdumisel. Näiteks kingataldade hõõrdumisel vastu tavalist põrandat omandavad mõlemad pinnad elektrostaatilise laengu. Kingadelt kandub laeng edasi inimesele, käimisel laengust tulenev pinge tõuseb.

Staatilisest elektrist tingitud probleemid

Elektrilöök – inimene hakkab tundma staatilist elektrilööki umbes 3000V pingest, mis tekib väga lihtsalt, näiteks kasvõi mööda tavalist põrandat käies. Enamasti väljendub see vaid ebamugavustundes ja ehmatuses, kuid teinekord võivad löögist põhjustatud spontaansed liigutused tekitada ka suuremaid õnnetusi.
Plahvatusoht – ruumides, kus kasutatakse või hoitakse kergestisüttivaid ja plahvatusohtlikke materjale, võib staatilise elektri sädelahendus põhjustada saatuslikke tagajärgi.
Elektrooniliste seadmete häired – tänapäeval on elektroonilised seadmed üha paremini kaitstud staatilise elektri eest, kuid siiski on nad sellele tundlikud. Häireid võivad põhjustada nii otsene staatilise elektri lahendus tundlikul komponendil või seadmel kui ka elektromagnetiline interferents. Staatiline elekter võib kahjustada mikrosüsteemide mälukaarte ja muuta tuhandeid, isegi miljoneid kroone maksvaid aparatuure kasutuks.
Tolm – staatiline elekter põhjustab tolmu kogunemist sarnaselt sellele, mida võib näha kodusele teleekraanile ladestunud tolmuna.

Põrandakatted jagatakse antistaatilisuse alusel peamiselt kolme gruppi:
n antistaatilised katted – kaitsevad inimest ebamugavate laengute tekkimise eest ning on piisavad ka personaalarvutite jt. elektrooniliste kontoriseadmete kaitseks.
n elektrostaatilisi laenguid hajutavad põrandad – võimaldavad tekkinud laenguid hajutada, kui põrand on ühendatud madalama potentsiaaliga.
Kasutatakse arvutiruumides, elektromehaanikatööstuses, laborites (keemia, bioloogia, elektroonika), spetsiaalsetes tervishoiukabinettides (tomograafia, magnetresonants, endoskoopia)
n elektrostaatilisi laenguid ärajuhtivad põrandakatted – piisavalt väikese elektritakistusega
(£ 1×106 W), et kiiresti ära juhtida staatilise elektri laengud, kui põrandakate on maandatud.
On nõutavad ruumides, kus hoitakse või kasutatakse tule/plahvatusohtlikke materjale, digitaalsetes telekommunikatsioonikeskustes, operatsioonisaalides ja intesiivravipalatites,
high-tech laboratooriumites ja kõrgendatud puhtusnõuetega ruumides (elektroonika, optika, farmaatsia, biotehnoloogia).