Kasutatakse väikese koormusega betoonpõrandatel nii suurtes ladudes kui ka väiksemates abiruumides enamasti põranda tolmukindlaks ja hügieenilisemaks muutmise eesmärgil, kihi paksus vastavalt põrandate koormustele 0,3 – 0,5 mm.

Epolakke on väga erinevate iseloomude ja omadustega. Kasutatakse lahustit sisaldavaid kõrvaltoonita akrüüllakke, kahekomponentseid lahustivabasid EPO-lakke, kahekomponentseid vees lahustuvaid EPO- lakke ning polüuretaanlakke mis kuivavad niiskuse toimel(ühekomponentne). Enamus lakke kasutatakse siiski kas betoon-, kivi-, ja värviliivpindade (hõõrdemasskatete, ja mosaiikhelvestega masskatete)  lakkimiseks ning tolmutõkkeks nii välis –  kui ka sisetingimustes.

Samuti on olemas erinevaid suure UV taluvusega lakke ning suure koormus- ja keemiakindlusega lakke mida kasutatakse siis samuti nii hõõrdemasskatete kui ka masskatete ülelakkimiseks.

Lakke saab valida vastavalt vajadusele kas siis läikivaid, poolmatte, matte nii nagu parasjagu soove on. Samuti on olemas lakke mida kasutatakse libedate masskatete ülelakkimiseks juhul kui need peaks Teile libedad tunduma.

Lakid pikendavad põrandakatete iga ning annavad neile lisakaitse erinevate välistegurite eest (ilmastik, koormused jpm). Selleks ongi vaja teada kus ja millistes kohtades just õigeid lakke kasutada.

Epovärve (võõpkatteid) saab samuti kasutada nagu EPO-lakkegi kas siis betoon-, metall- või puitpindade tolmukindlamaks muutmiseks ja  viimistlemiseks. Kasutatakse erinevaid kas siis lahustit sisaldavaid kahekomponentseid, lahustivabasid ja vees lahustuvaid värve. Eeliseks võibki lugeda suurt värvivalikut erinevatel epovärvidel.