Taas ulkonäöltään samanlainen edellä mainitun massapinnoituksen kanssa. Mutta lattian erikoisuudeksi voi pitää sitä, että se ei anna lattian (kitkan) seurauksena syntyvää staattista sähköä joka voi olla vaarallista monissa tietokonetiloissa, sähkömekaniikkateollisuudessa, laboratorioissa(kemia, biologia, elektroniikka), erityisissä terveydenhoitotiloissa (tomografia, magneettiresodanssi, endoskopia).

Tätä varten pinnoituksen alle asennetaan metallilevyistä verkosto ja pinnoitus liimataan lattiaan sähköä johtavalla massapinnoituksella johon on sekoitettu sähköä johtavia metallikuituja.

Lattian suojaamiseksi täytyy ehdottomasti käyttää juuri sähköä johtavia suojavahoja ja jokapäiväisessä huollossa antistaattisille lattioille tarkoitettuja pesuaineita.